Tam, kde je prúd pokojnejší

Kopce, naplavené kusy dreva a rákosie dokladajú nemennosť, ale hrkot nákladných vlakov a rastúca chatová oblasť pripomína, že búrlivý pohyb dejín  a

“trápenia sveta
nás prenasledujú aj na tomto miesto.”

(Giuseppe Verdi: Don Carlos)

p1230786

p1230792

p1230781

p1230785

p1230772

p1230795

p1230798

p1230802

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s